Odla havtorn

Innan plantering

Innan man börjar anlägga en havtornsodling måste man planera sina fält noga. Fälten måste vara sanerade från kvickrot och andra svårbekämpade rotogräs. Gäller framförallt om du skall köra ekologisk odling. Man måste även kolla igenom sin dränering så att inte vatten blir stillastående i fältet. 

Gödsla upp havtornsfältet innan plantering med 30-40 ton bränd fastgödsel från gris eller nöt. Plöj fältet innan plantering så underlättar du planterandet. Det är viktigt att gödsla havtorn då du kan öka skörden väsentligt.

Havtorn trivs bäst på sandjord men alla jordtyper fungerar. Var lite försiktig med riktigt tunga lerjordar. Ph runt 6-7. Har du lägre ph-värde än detta bör du kalka jorden till havtorn innan du planterar.

Skall du ha droppbevattning läggs matarledningar och droppslangar ut innan plantering så kan du plantera efter slangarna. Anlägg gärna odlingen i norr-söder riktning för maximalt solljus. Tänk på att ha 8-10 meter vändteg i båda kanterna för att kunna vända med maskinerna.

Planera även en uppdelning av fältet i 2 delar om du vill använda klippmetoden av grenar när du skördar så att du kan skörda havtorn varje år. Klipper du grenarna skördar du nämligen bara vartannat år.

Fundera även över vilka sorter havtorn du vill odla. Vilket är ändamålet med havtornsodlingen samt vilken skördemetod du skall använda i din odling. Det finns många olika havtornssorter att välja mellan. Se mer under havtornsplantor. Du kan även ha självplock på havtorn på dem bär som du inte skördar längst ned om du använder klippmetoden.

Plantering från vår fram tills höstkanten

Bestäm radavstånd och plantavstånd efter maskinparkens bredd. Lämpligt radavstånd är 4 meter och plantavstånd 1-1,5 meter.

Du planterar i rad 1 först 1 hane och sedan 9 honor och upprepar detta i hela raden. I rad 2 börjar du sedan med 4 honor och sedan 1 hane och sedan 9 honor och 1 hane. Därefter kör du 9 honor och 1 hane i resten av raden.

I rad 3 gör du som rad 1.

På detta vis får du maximal pollinering av hanarna som ett kors över fältet.

Lämna fältet med bar jord hela första året och harva ett antal gånger mot ogräs under detta första år. Under hösten eller nästa vår kan du sedan så en lågväxande gräsfröblandning mellan raderna och betesputsa efter hand som gräset växer.

Du kan också plantera raderna i plastlist eller använda marktäckning med tex flis och bark.

Vattna regelbundet så fort jorden är torr.

Efter 3-4 år skördar du

Du skördar havtorn när bären har övergått helt från grönt till orange. Du har cirka 4 veckor på dig från dem börjat mogna. Ju mer du väntar ju mer sötare blir havtornsbären. Du kan provsmaka dig fram. Är bären för sura är det bara att vänta. Dock blir dem härskna pga oljeinnehållet om dem får sitta för länge. Havtorn mognar i slutet av augusti i södra Sverige.

Man kan välja att handplocka havtornsbären eller klippa och frysa grenar med havtornsbär på. Du plockar havtorn för hand på ca 1 kg per timme.

Vid nedklippning av grenar är det viktigt att alltid lämna ca 5 grenar med gröna blad kvar längst ned mot marken. Klipper du även dessa dör busken och busken måste ha något att bygga upp nya grenar ifrån tills nästa år. Klipp busken horisontellt mot marken. Nästa år växer busken upp igen utan att det blir några bär. Man skördar på detta vis vartannat år. Var försiktig med att klippa för mycket på de grenar längs med marken som gärna böjer sig neråt. Klipper man dessa för mycket för man en buske som till slut blir alltför bred och yvig.

Tycker du att buskarna är för ogrenade efter 2 år kan man ibland besköra havtornsbusken för att få den att förgrena sig mer fram till skörden några år senare. Du måste även i detta fall lämna ca 5 grenar med blad längst ned mot marken. Att beskära havtorn är oftast inte nödvändigt.

Räkna med 3-8 kg per buske i skörd. Mer skörd ju äldre busken blir och förgrenar sig.

Håll koll på havtornsflugan. Än så länge är den inte rapporterad i Sverige men finns tex i Tyskland. Var försiktig om du handlar utländska havtornsuppförökade sorter då plantorna kan innehålla ägg från havtornsflugan. Havtornsflugan lägger ägg i bäret och förstör hela skörden.

Efter skörden

Efter sköden fryser du in grenarna med bär på i ett dygn i -24 grader. Därefter tröskar du loss bären och rensar bort löv och smågren från bären. Har den en liten odling kan du bara skaka loss bären från grenarna och blåsa väck blad och andra rester.

Skall du torka havtorn så tänk på att det mesta av volymen går bort som vatten och att det tar lång tid och är dyrt.

Wrams Aroma har utvecklat en traktorburen skördare och en stationär rens till havtornsodlingen som går att köpa från oss. Kommer att finnas i olika storlekar beroende på areal havtorn.

Lycka till!

Kolla vårt Forum!