Botanisk beskrivning

Havtorn har funnits sedan urminnes tider och är en pionjär växt, alltså en av de första växterna som etablerade sig i jorden efter att inlandsisen dragit sig tillbaka.

Havtornsväxten finns vildväxande framförallt i Europa och Asien men har uppmärksammats även i andra delar av världen. Som odlad förekommer havtorn framförallt i Ryssland, lite i Baltstaterna och Polen, men även i Tyskland och Canada. I Kina finns enorma arealer havtorn satta mot framförallt jorderosion.

I Sverige är växten relativt okänd och finns sporadiskt vildväxande i Bottniska viken ner till Stockholms skärgård. Som odlad växt finns det i Sverige endast fåtal hektar.

Havtorn heter på latin Hippophaë rhamnoides. Släktnamnet kan härledas från det grekiska ordet Phao(skina) och Hippos(häst) pga förmåga att ge hästar styrka och skinande pälsar då dem åt av grenar och blad. Även historier om Djinghis Khan finns inblandad i historien om havtorn.

Havtorn är en särling utan närmare släkting i vår svenska fauna. Släktet hippophae tillhör växtfamiljen Elaeagnacaea till vilket även släktena elaeagnus(silverbuske) tillhör och Shepherdia(buffelbuske). Släktet Hippophae innehåller 7 arter av vilka 2 i sin tur kan indelas i olika underarter. Den havtornsart som finns vildväxande i Sverige Hippophae rhamnoides har den största spridningen i världen och är den havrtornsart som odlas mest i världen.

I Sverige var det Slu(Sveriges lantbruksuniversitet) på Balsgård i Kristianstad som på 90-talet genom avancerad DNA-teknik började forska och korsa vildväxande Svenska havtornsplantor med utländska havtornssorter från framförallt Ryssland, för att få fram odlingsbara sorter anpassade för Svensk storskalig odling. Sorten Sol är Balsgårds hittills bästa sort med orange aromatiska bär.

Havtorn är en skildskönad växt vilket innebär att han -och honblommor sitter på olika plantor. Blommorna är vindpollinerande och förekommer i lika antal i naturen. I odling räcker det med ca 10 % hanar.

Havtorn betecknas som buske eller litet träd. Låter man havtornsplantan vara oklippt kan havtorn bli upp till 6 meter hög. Havtornsplantan är kvävefixerande och havtornsbären sitter direkt på fjolårsskotten. Havtornsskörden sker i slutet augusti tom september.

Växten pollineras med hjälp av vinden och inte bin. Blommorna är mycket små och oansenliga. De öppnar sina kronfjäll i slutet av april i södra Sverige.

Havtornsbären är röda, gula och orange till färgen. De flesta av havtornsbären är syrliga och smakar lite som passionsfrukt. Grenarna har tornar som gör dem svårplockade. Havtornsbladen är grönaktiga till färgen och är ätbara av djur med högt proteininnehåll och högt polyfenolinnehåll. Till människor görs nyttigt te av dem späda bladen.

Havtorn trivs bäst på sandig jord med ett ph värde på runt 6-7. Havtornsbusken slår lätt sidoskott och binder samman jord och sand effektivt med sina rötter.

Havtorn är väldigt frisk och fri från sjukdomar än så länge i Sverige. Vissa sorter kan drabbas av vissnesjuka och i Europa är man orolig för den fruktade havtornsflugan som kan skada odlingen.

Passa på och njut av detta fantastiska bär!